Saskia

Bholasing

mijn lijfspreuk

Werk

DZB
Projectleider

Netwerk

s.bholasing@dzb.nl

Reden van voordracht

Als projectleider van DZB en De Nieuwe Toekomst brengt zij vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad weer een stap verder.

Het verhaal van

Saskia

Wat was een moment die voor jou het verschil maakte en zou je willen doorgeven aan anderen?
Ik sta op de lijst omdat mijn werk als projectleider vanuit DZB van het project “De Nieuwe Toekomst” is opgevallen. Tijdens de evaluatie van de deelnemers gaven veel van hen aan “ik gun het andere vrouwen ook zo om deel te kunnen nemen aan dit traject”. Toen wist ik dat we met dit project écht het verschil gemaakt hebben voor vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. Ik ben er best trots op dat het project gezien wordt en heeft geleid tot mijn nominatie; een klein project met een groot effect.

Het project een is samenwerking tussen Rosa Manus, stichting vrouwennetwerk, DZB en de gemeente Leiden. Ik ben uitgeleend door DZB aan het project. We maken gebruik van een landelijke methodiek, maar deze hebben we wel aangepast voor de Leidse situatie. Alle samenwerkingspartijen betalen er aan mee. Ik heb gemerkt dat als je wilt samenwerken en een gezamenlijk doel hebt, het gewoon lukt.

De eerste groep bestond uit zeven vrouwen. De tweede groep, met maximaal acht vrouwen, start 15 november. We werken aan economische zelfstandigheid voor deze vrouwen. We gaan uit van hun kracht, we maken een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) en een cv. Onder andere vanuit het vrouwennetwerk matchen we coaches aan de deelnemers. We kunnen altijd nieuwe coaches gebruiken. Maar niet alleen coaches, ook deelnemers. Het is soms lastig om de vrouwen te vinden met een huiselijk geweld-verleden en hen te motiveren om mee te doen. Voor deze vrouwen is deelnemen aan het project al een eerste belangrijke stap om weer regie op hun eigen leven te krijgen.

Naast het verschil dat je al maakt heb je vast een toekomstvisie. Wat is een droom van je voor Leiden?

Er zijn in Leiden veel initiatieven. Maar deze zijn niet overal bekend waar ze bekend zouden moeten zijn. Mijn droom voor Leiden is dat de initiatieven beter bekend zijn en we daarmee die groepen bereiken die er baat bij hebben. Mensen in kwetsbare situaties weten vaak wel wat ze nodig hebben. Als we goed, beter, luisteren naar de mensen waar we het voor doen, kunnen we ook meer bereiken.

De TOP50 is een mede opgezet om vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
Het woord empowerment komt direct bij me op. Ik vind het belangrijk dat vrouwen kiezen voor zichzelf, wat wil jij zelf? Vrouwen zijn vaak geneigd om te pleasen. Dat zie je makkelijker bij andere vrouwen dan bij jezelf hoor. Het is een knop die moeilijk uit te zetten is. We kunnen elkaar er wel op aanspreken. Zowel zakelijk als privé. Vrouwen moeten niet te bescheiden zijn. Gewoon zeggen wat je zelf wilt.

Uit de gesprekken binnen de TOP50 kwam naar voren dat we graag andere vrouwen en meiden willen helpen. Waarom mogen mensen jou benaderen?

Om vrouwen te empoweren. Om vrouwen te vinden die het echt nodig hebben en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ik streef altijd naar een duurzaam effect. Ik wil dat vrouwen zich gehoord en gezien voelen.

Wat is je beste netwerk tip?

Ik ben niet zo goed in netwerken. Maar als ik dan toch een tip kan geven: houd je bezig met iets waar je in gelooft, passie en enthousiasme. Contacten die je daarbij opdoet hebben betekenis.

Wat is de belangrijkste levensles van 2020 voor jou?
Aandacht hoeft niet altijd naar buiten gericht te zijn. De wereld is kleiner geworden maar niet minder belangrijk. Aandacht kunnen richten op  mensen dichterbij, bijvoorbeeld je gezin. Het is ook wel weer fijn dat niet alles fysieke aanwezigheid vraagt. Dat scheelt ook veel reistijd. Ik heb in coronatijd ook een andere type gesprekken gevoerd, diepgaander. Ook digitaal.

Wat zou jij tegen jonge mensen/meiden willen zeggen? Wat is je motto?

Mijn motto is: je moet sterk zijn om je kwetsbaar op te kunnen stellen. Je moet meer vertrouwen hebben in jezelf. Als je gelooft dat je het kan ga er dan voor.