Pim

van Vliet

‘Nieuwsgierigheid en mildheid maken het leven leuker’

Werk

Gemeente Leiden
gemeentesecretaris/algemeen directeur

Netwerk

Reden van voordracht

Als gemeentesecretaris van Leiden heeft ze het podium gepakt om vrouwelijk leiderschap opnieuw te definiëren. Sinds februari 2021 doet ze dit ook als voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Het verhaal van

Pim

Hoe maak jij het verschil in Leiden?

‘Het stadsbestuur en de ambtenaren van de gemeente Leiden zetten zich er ieder dag voor in om voor de stad het goede te doen. Dat kunnen en willen we als gemeente niet in ons eentje doen, dus er is veel interactie met inwoners en organisaties in de stad. Dat vind ik ook een groot verschil met de jaren waarin ik rijksambtenaar was: als je voor de gemeente werkt, merk je veel directer wat het effect is van je werk: als je het goed doet, maar ook als je het niet goed doet, zie of hoor je het vrijwel gelijk terug.  Als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente heb ik een ‘brugfunctie’ in de organisatie. Ik ben voortdurend bezig om mensen, processen en inhoud met elkaar te verbinden. Ik kan niet zozeer één moment aangeven waar ik het verschil maakte. Juist omdat ik probeer het geheel goed te laten werken. Dat is vooral een kwestie van koers bepalen en volhouden. Er is wel een thema waar ik merk dat mijn koers effect heeft: er werken ten opzichte van vier jaar geleden aanzienlijk meer vrouwen in het management van de gemeente.’

Waar ben je (nog meer) goed in?

‘Brandjes blussen. In een organisatie waar de afhankelijkheid van mensen, processen en ICT-systemen groot is, gaat natuurlijk geregeld wat mis. Daar schrik ik niet zo gauw van. Ik denk ook altijd: eerst kijken hoe we het op kunnen lossen en daarna maar eens zien waardoor het mis ging en wat we ervan leren. Ik heb ook een hekel aan de risico-regel-reflex: gelijk een nieuw regeltje verlangen als iets mis is gegaan.’

Wat is een belangrijke drijfveer van jou, in je werk of persoonlijk?

‘Ik heb bewust gekozen voor werk in de publieke sector en wil graag mijn bijdrage leveren aan een overheid die er voor de mensen is die het nodig hebben. Daar haal ik veel voldoening uit. Maar soms is het ook wel eens lastig om in het publieke domein te werken. We ervaren denk ik allemaal dat onze samenleving behoorlijk veeleisend, prestatiegericht en mondig kan zijn. Mildheid en nieuwsgierigheid zijn voor mij belangrijke waarden. Uitgaan van goede intenties van mensen, verrast en verwonderd worden door nieuwe inzichten maakt het leven een stuk leuker.’

Waar mogen/kunnen mensen jou voor benaderen?

‘Mensen mogen mij benaderen wanneer ze een goed idee hebben en daar de gemeente bij willen betrekken. Maar je mag me ook benaderen als het juist niet zo lekker loopt met de gemeente. Individueel vind ik het ook leuk om met mensen over vragen rondom persoonlijk leiderschap en loopbaanmogelijkheden te praten.’

Wat vind je goed gelukt in Leiden en waarom?

‘Een aantal jaren geleden hebben we in Leiden het welzijnswerk aanbesteed. Dat vond iedereen best spannend. Maar als ik nu zie hoe het werkt met de drie welzijnsorganisaties in de ‘sterke sociale basis’ dan heeft dat heel goed uitgepakt. Goed gelukt vind ik ook de samenwerking tussen de gemeente en de kennisinstellingen in onze stad, gericht op het bijeen brengen van alle kennis die er in onze instituties en samenleving is, bijvoorbeeld rondom belangrijke thema’s als gezondheid. Top vind ik dat sinds afgelopen januari ook het MBO meedoet in deze samenwerking.’

Wat zou jij tegen jonge Leidse meiden willen zeggen die het verschil willen maken?

‘Observeer, analyseer en ga op pad. Probeer dingen uit en laat je niet zomaar wat aanpraten. Doe wat jij denkt dat het goede is.’