Nathalie

Lecina

mijn lijfspreuk

Werk

Studio Moio
Directeur Bestuurder

Netwerk

Nathalie@studiomoio.nl

+31629349621

Reden van voordracht

Directeur en oprichter van Studio Moio, een sociale onderneming die maatschappelijke problemen oplost met de innovatieve krachten van jongeren bij wie het reguliere onderwijs niet past. Twee vliegen in een klap.

Het verhaal van

Nathalie

Wat betekent/betekende de Leidse TOP50 nominatie van dit jaar voor jou?
Wat ik heel bijzonder en waardevol vind, is dat ik genomineerd ben in Leiden, terwijl ik in Utrecht woon. Dat betekent dat gezien wordt hoeveel inzet ik heb voor Leiden.

Welk moment maakte jij het verschil voor Leiden?
Er is niet echt een moment te noemen. Ik hoop dat ik elke dag in het leven van jongeren en andere mensen in Leiden het verschil maak. Soms is dat simpelweg door eten te brengen aan mensen die de deur niet meer uit durven als het sneeuwt en dan bang zijn om hun heup te breken. En dan hoop ik dat wij jongeren kunnen laten zien dat het nodig is om voor elkaar te zorgen. Wij hebben met elkaar de samenleving te maken en ik wil laten zien dat er zoveel meer kan en dat er zoveel mogelijkheden zijn. Ik hoop dat wij mensen kunnen laten zien dat wij zoveel meer voor elkaar kunnen betekenen dan te zeggen dat de gemeente of de woningbouwcoöperatie een probleem maar moet oplossen. Wij kunnen allemaal voor elkaar het verschil maken. Ik hoop dat er elke dag wel zo’n soort moment is. Dat kan heel praktisch zijn of een groot plan rondom onderwijsvernieuwing.

Wat Nathalie wil doorgeven aan anderen
Durf te dromen. Durf je stappen te maken. Ik vind Nederland soms een beetje een zeurland. Vaak klagen mensen over wat er allemaal niet kan. Ga het gewoon doen! Wij kunnen Dadakademia, een kunst- en filosofieacademie, opzetten. Als jij iemand kent die dj wil worden. Dan gaan wij morgen zorgen dat er een grote dj-cursus komt met als examen het organiseren van een party. Wij hebben een meisje die heel graag dingen wil doen rondom drag. Ze vindt de wereld van drag heel fascinerend. De drag-cultuur komt vanuit Shakesperiaanse tijd, en draagt ook de geschiedenis van theater en emancipatie in zich. En als zij die kunstvormen zichtbaar wil maken, Dan gaan wij kijken of wij de stadsgehoorzaal zover kunnen krijgen om daar een expositie gecombineerd met een drag-ball kunnen organiseren. Dat is kunst.

Wat is een droom van Nathalie voor Leiden?
Ik geloof er oprecht in dat wij allemaal onze waarde hebben en hoop dat mensen dat geloof in zichzelf krijgen. Dat zij leren dat van waarde zijn niet alleen economisch en functioneel is. Dat het erom gaat dat je een relatie met een ander aangaat. Ik ben van waarde als jij ook mijn waarde ziet. Wij hebben elkaar nodig om waardevol te zijn. En ik hoop dat Leiden gaat zien dat als je voor elkaar van waarde gaat zijn dat wij dan een samenleving zijn waarin iedereen zijn of haar rol heeft. Dat geldt dan ook voor iemand met het Syndroom van Down of dementie. Deze mensen zijn van supergrote waarde, omdat zij ons vragen om te vertragen, echt te zien wat belangrijk is en verder te kijken dan cijfers om allerlei indicatoren. Wij zouden af en toe meer vertraagd mogen leven en werken. Wij lijken die vertraging steeds ook weg te stoppen, omdat het niet functioneel of economisch rendabel is.

De TOP50 is mede opgezet om vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
Met Dadakademia willen wij een inclusief programma maken met mannen en vrouwen. Er worden vaak meer mannelijke kunstenaars genoemd dan vrouwelijke. Binnen de studio zijn we naar Valencia geweest om naar de Women’s rights march en toen wij veel bezig geweest met gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Ik heb veel gesprekken met jongeren over rassenongelijkheid en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Feminisme wordt vaak geparkeerd als alleen een vrouwen aangelegenheid. Ik leg dan uit dat feminisme niet alleen over vrouwen gaat, maar ook over mannen, bijvoorbeeld over ouderschapsverlof. Ik doe het eigenlijk niet heel bewust. Ik zag het belang niet zo.
Ik zeg altijd tegen mensen dat ik heel blij ben dat ik een vrouw ben en een bedrijf mag runnen. En dat dat zestig jaar geleden niet had gekund. Daarvan ben ik mij heel erg bewust. Verder heeft die mars in Valencia waar we met al die mannen en vrouwen op straat liepen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen mij heel erg bewust gemaakt dat het niet zomaar een vanzelfsprekende zaak is. Trump heeft er voor mij ook aan bijgedragen om mij te realiseren dat het niet vanzelf zo blijft. Nederland scoort heel laag en slecht als het gaat om de ranking van vrouwenparticipatie en vrouwengelijkheid. Ondanks cultuur en onderwijs waar vrouwen wel aan de top belanden. Dat verbaasde mij echt wel eerlijk gezegd. Dat heeft mij zelf echt aan het denken gezet dat het helemaal geen vanzelfsprekende zaak is. Voordien nam ik dat wel meer aan als al een strijd die gestreden was.
Vooral de hoger opgeleide vrouwen komen er goed van af. Door instagram, facebook en snapchat wordt de vrouw veel meer gemaakt tot lustobject. Ik zie dat mijn studenten ook dat als je niet uitkijkt dat de vrouw wordt gemaakt tot object van de man. Er is nu nog meer werk aan de winkel dan tien jaar geleden.

Door wie ben je gesupport?
In Leiden was Maarten van der Plas de eerste die Studio Moio een opdracht gaf. Dat betekende dat wij gezien werden en gewaardeerd en dat er budget voor werd vrijgemaakt. Dat geldt ook voor Leyden Academy on Vitality And Aging. Zij maakten het ook financieel mogelijk wat wij wilden doen. Dat wordt nog weleens onderschat het belang van financiële support om iets van de grond te krijgen. De Gemeente Leiden is ook fijne supporter geweest. Natuurlijk ook mijn vrouw en alle studenten met wie ik heb gewerkt en met mij meegingen in het idee dat wij samen iets in de wereld zouden kunnen veranderen. Toenmalige wethouder Roos van Gelderen deed ook mee en stond op pallets een verhaal laten vertellen. Iedereen die durft te geloven in wat je doet, is van belang. Financieel, de studenten, de vrijwilligers. Dat geheel. Vertrouwen in elkaar uitspreken en het elkaar gunnen. De criticasters zijn ook belangrijk.

Waarvoor mogen mensen jou benaderen?
Alle geniale en krankzinnige projecten die ervoor kunnen zorgen dat iedereen weer van waarde kan zijn. Dingen waarmee we omkeringen kunnen organiseren en het potentieel van mensen kunnen aanspreken. Daar kun je mij ’s nachts voor wakker maken. Ik sta open voor ieder project waarmee wij de stereotype beeld dat wij hebben over bepaalde mensen kunnen doorbreken. Er is zoveel potentieel in Nederland. Ik vind het onbegrijpelijk hoe het in Nederland kan dat een arts die uit Syrië komt een niveau 1 opleiding in Nederland opnieuw laten starten. Dat moet veranderen.

Wat is je beste netwerk tip?
Wees goed voor de mensen om je heen.

Wat zou jij tegen jonge mensen / meiden willen zeggen?
Doe alles, durf op je bek te gaan en als je kan falen dan kun je alles worden. Als je ergens denkt dat iets waardevols is en je gelooft erin moet je dat gewoon doen. Als het mislukt dan leer je daarvan en dan kun je daarna weer opstaan en verder gaan. Geen gemekker. Doe het gewoon.

Wat is de belangrijkste levensles van 2020 voor jou?
Als alles tegenzit, 2020 was heel zwaar, zelf ook gewoon doorgaan. Never a dull moment. Never give up. Laten wij in ons leven het meest waardevolle doen wat wij kunnen doen.

Hoe werk je aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Leiden in dit werk?
Wij hebben heel veel vrouwen in dienst. Ik merk dat ik mannen en vrouwen in dienst neem die het nodig hebben. Iedereen die in staat is om voor een ander van waarde te zijn is welkom in de studio.

Wat hoop jij de komende tijd naar het Leidse TOP50 netwerk te brengen?
Ik zou meer willen samenwerken met vrouwen die ook denkpatronen willen doorbreken en die het institutionele onderdrukkingssysteem van het onderwijs bespreekbaar willen maken. Dat MBO niveau 1 niet minder waard is dan universiteit. Ik hoop dat wij dat patroon van denken van ‘meer en minder waard zijn’ kunnen doorbreken en dat wij meer gaan werken aan hoe iedereen zijn eigen waarde heeft. Ik wil die visie graag incorporeren in Leiden. Dat wij samen gaan bouwen aan een wereld waar wij gaan stoppen met niveauverschillen gebaseerd op een idiote CITO-toets in groep 8. Laten wij gaan bouwen aan een wereld waar iedereen voor elkaar van betekenis is.

Ik ben afgestudeerd aan de universiteit en wit, maar ik kom oorspronkelijk uit een multi-problem gezin met hele rare situaties in het verleden. Als zij dat op de basisschool hadden geweten dan was ik nooit op het gymnasium beland. Als ik een andere huidskleur had gehad dan was ik in een ander hokje beland. Ik heb op het gymnasium gezeten en daar krijg je alleen maar te horen: “Jij bent de toekomst.” Dit is voor mij echt een belangrijke reden om hiermee bezig te zijn. Ik heb op heel veel verschillende basisscholen gezeten en heb veel bizarre situaties meegemaakt. Aan mij kon je aan de buitenkant niets zien en er is geen institutionele onderdrukking geweest. Mijn citoscore was te laag voor gymnasium, maar mijn docent dacht dat ik naar het gymnasium moest. Daarom vind ik het heel erg belangrijk om bij mijn studenten allemaal te zien dat het ook gymnasiasten zijn. Zij hoeven niet naar de universiteit, maar zij zijn wel de toekomst. Zij kunnen echt alles wat zij willen.

Ik hoorde op het gymnasium dagelijks van docenten “Jullie zijn de toekomst. Jullie zijn later de bestuurders van de toekomst. Jullie gaan het maken”. Dat was voor mij heel erg waardevol, omdat mijn situatie thuis heel erg slecht was. Ik kom nu op het MBO bij docenten die zeggen “Mijn studenten kunnen dit niet”. Dan denk ik bij mijzelf: Wie ben jij om dat te zeggen over deze studenten? Ik denk gewoon dat zij het kunnen en dan gaan wij het doen ook. Ik ben door het gymnasium ook opgevoed in het idee dat de anderen minder waard zijn. Ik dacht oprecht na het gymnasium en de universiteit dat MBO-studenten dommer waren dan ik. Dat dacht ik oprecht. Ik kom er nu achter dat het helemaal niet waar is. Sommige universitair studenten zijn wellicht dommer dan de MBO-studenten, want die kunnen zich helemaal niet inleven in een ander. Ik wil heel graag met vrouwen samenwerken die zeggen: “He dit klopt niet. Dit is niet ok.”

Wat hoop je de komende 1,5 jaar nog uit het Leidse TOP50 netwerk te halen?
Andere vrouwen ontmoeten die met mij met deze thema’s aan de slag willen.