Klaske

Apperloo

mijn lijfspreuk

Werk

mboRijnland
Directievoorzitter mbo college Start – Up

Netwerk

kapperloo@mborijnland.nl

Reden van voordracht

Haar inzet leidde tot het opzetten van mbo college Start-Up bij mboRijnland, waarmee er in Leiden een kansrijke mogelijkheid is gevonden om ook zonder diploma te kunnen doorstromen naar het mbo en een startkwalificatie te halen.

Het verhaal van

Klaske

Hoe vind je het om op deze lijst van verschilmakers te staan?
Eerlijk gezegd was ik wat overdonderd door de nominatie. Natuurlijk ook zeker vereerd. Of ik het verschil maak, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het streven om kansenongelijkheid zoveel mogelijk te beperken altijd een rode draad is geweest en zal blijven in mijn werk. Het is fijn dat Leiden dat heeft opgemerkt. Dat betekent wat mij betreft dat we in ieder geval resultaat boeken. Al is dat nog minimaal.

Wat is jouw droom of wens voor Leiden?
Onderwijs is voor iedereen. Het feit dat onderwijs nog steeds kinderen en jongeren in hokjes stopt en daarmee kansenongelijkheid creëert, vind ik schrijnend. We testen op niveau en op basis van de test mag je ergens een wasstraat in. Die wasstraat wordt voor jou bepaald. Het wordt tijd dat we naar het individu gaan kijken en onderwijs aanpassen op dat wat het individu nodig heeft. Dan kun je pas je talenten ontplooien.

Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
Met name door in te zetten op participatie van vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond. Er zitten nog teveel vrouwen thuis. Met weinig sociale contacten. Dat doorbreken gaat nog jaren duren. Maar we maken een begin, ook weer via scholing. Het is wat mij betreft de basis voor heel veel participatie.

Met welke vraag of waarvoor mogen mensen jou benaderen?
Wat een lastige vraag. Aansluitend bij mijn bovenstaande antwoorden kan iedereen die denkt iets aan mij te hebben mij benaderen. Wat ik vooral mee wil geven denk ik, is dat iedereen zich kan ontwikkelen. Mits we binnen het onderwijs hier voor openstaan en we ophouden met het indelen van mensen in hokjes. De transitie naar die vorm van onderwijs en het loslaten van oude patronen komt maar erg langzaam op gang. Toch zie je al her en der initiatieven ontstaan. Het vraagt een lange adem. Je moet veel uitleggen en je rug recht houden. Wellicht dat die vraag naar mij mag: hoe zet je de transitie in naar gelijke kansen (in ieder geval in het onderwijs) voor iedereen? Daar wil ik zo lang ik kan, zeker bij helpen.

Op welke manier kan dit netwerk zich nog versterken?
We zijn nu vrij los van elkaar aan het werk. Wellicht is het mogelijk een thema te verbinden aan dit netwerk waar we ons op richten. Dan heeft het netwerk in de breedste zin ook meer nut. Nu zie ik het vooral als een eervolle vermelding.

Wat is je beste netwerk tip?
Geloof in een netwerk. Samenwerken vanuit diversiteit en vooral elkaars kennis en kunde benutten, maakt een netwerk krachtig.

Waar hoop je dat dit netwerk over anderhalf jaar staat?
We zijn als eerste Top 50 niet echt een afspiegeling van de samenleving. Dat vind ik jammer en ik ben daar ook al diverse keren op aangesproken. Daar mag zeker aandacht voor komen wat mij betreft. Het maakt me ook letterlijk minder trots om op de lijst te staan. Een zeer relevant aandachtspunt voor een volgende keer.