Gertru

Diender

mijn lijfspreuk

Werk

Gemeente Leiden
Directeur Sociaal Domein

Netwerk

linkedin.com/gertru-diender-0b918246

g.diender@leiden.nl

Reden van voordracht

Gertru is directeur Sociaal Domein bij de Gemeente Leiden en is niet alleen in Leiden een gewaardeerde collega,  maar ook in landelijke netwerken een graag geziene gast.

 

Het verhaal van

Gertru

De Top50 gaat over vrouwen die het verschil maken in Leiden, waar heb jij het verschil gemaakt?
Een van de projecten, waarmee ik het verschil heeft gemaakt als directeur Sociaal Domein in de gemeente Leiden is het project voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, om integratie in Leiden te versnellen. Een project waarbij geïntegreerd op verschillende manieren aandacht werd besteed om statushouders zo snel mogelijk in de maatschappij te laten meedraaien, en te laten thuisvoelen in Leiden. Het project bevat een breed trainingstraject, waarvan de inburgeringscursus een onderdeel is, maar veel breder ingaat op hoe werkt Nederland, zowel praktisch als cultureel.

Elke statushouder wordt ook aan een mentor gekoppeld om op basis van persoonlijke interesses en professionele achtergrond mensen te helpen  met het opbouwen van een netwerk in Nederland. Het project is succesvol, gemiddeld komen de statushouders veel sneller aan het werk en beginnen de jongeren sneller met school of opleiding. Het initiatief is nu landelijk opgepikt door de minister, nadat deze persoonlijk in Leiden poolshoogte kwam nemen, naar aanleiding van de behaalde resultaten.

Wat wens jij voor de toekomst van Leiden?
Mijn droom voor Leiden is dat het voor alle inwoners, eenvoudig is om mee te draaien in de maatschappij. Vanuit mijn baan bij de gemeente, heb ik ook het project DOOR mede geïnitieerd, waar een team van externe sociale werkers contact zoekt met bijstand mensen, een op een, om te kijken wat er speelt en wat voor hulp men nodig heeft. Hieruit zijn onder meer allerlei initiatieven ontstaan, om mensen uit hun huis te krijgen om ergens aan mee te doen, waarmee men beoogt de sociale verbinding en uiteindelijk de zelfredzaamheid te bevorderen.

Hoe ondersteun jij andere vrouwen?
Ik vind het leuk om jonge vrouwen te stimuleren om te laten zien wat ze kunnen, en zelfvertrouwen te geven dat ze het kunnen. Ik geef mensen uit mijn team graag de kans om te experimenteren. Ik laat mensen het liefst zelf presenteren in belangrijke besprekingen, aanmoedigen om het podium te pakken. Waarbij ik wel rugdekking geef door er te zijn. Ik coach ook graag mensen, bij het zetten van een volgende stap in hun profesionele ontwikkeling, assisteer bij sollicitaties bijvoorbeeld.

Wat wil jij bijdragen aan het net werk van de  TOP 50 vrouwen van Leiden?
Ik wil graag mijn kennis en kunde, en netwerk aanbieden aan andere vrouwen. Ik heb uitgebreide ervaring bij de overheid, voornamelijk in het sociale domein zowel op gemeentelijk, landelijk, maar ook op Europees niveau. Dus voel je vrij, om contact te zoeken met mij, ook als je hulp nodig hebt om een klus te klaren. Ik gebruik zelf mijn netwerk ook enorm, om zaken te regelen.

Hoe ervaar jij de coronatijd?
Persoonlijk heb ik best wel last van de saaiheid van het bestaan op dit moment, geen leuke sociale en sport activiteiten. Maar ik prijs me gelukkig. Thuiswerken betekent: ik heb een huis en ik heb werk. Voor jonge mensen vindt Gertru deze tijd echt zorgelijk, een jaar van sociale stilstand. Voor studenten bijvoorbeeld, die juist begonnen waren een nieuw sociaal leven op te bouwen. Vanuit haar werk, ziet Gertru veel mensen die hun baan, en daarmee inkomen en soms zelfs hun huis kwijtraken. Kinderen die moeilijk mee kunnen doen met de digitale wereld, omdat het hele gezin het met een computer moeten doen.