Amal

Tourabi

‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden.’

Werk

Airbus Nederland
Public Affairs Manager

Netwerk

linkedin.com/in/amal-tourabi-3a248a13/

Reden van voordracht

Verbinder in de wereld van ruimtevaart. Brengt haar daadkracht in op het Leiden Bio Science park en de regio.

Het verhaal van

Amal

Hoe maak jij het verschil in Leiden?

‘Ik werk bij Airbus in Nederland en ben o.a. verantwoordelijk voor de Public Affairs. In mijn rol behartig ik de belangen voor de ruimtevaart. Als Leids bedrijf trekken we veel op met de gemeente en andere Leidse organisaties op het gebied van ruimtevaart. Het samen optrekken, het uitdragen van een gedeelde boodschap, ieder vanuit zijn eigen rol en positie maakt dat we elkaar de afgelopen jaren echt hebben kunnen versterken.’

Waar ben je (nog meer) goed in?

‘Als Bestuurskundige in het bedrijfsleven, bekijk ik alles van verschillende kanten. Mijn multidisciplinaire achtergrond is heel waardevol in een specialistische omgeving.

Door mijn multiculturele achtergrond, heb ik van jongs af aan geleerd om aan te passen aan de setting waar ik ben. Ik sta echt open staan voor het waarom van de ander en probeer niet te zenden om daardoor juist verschillende groepen elkaar te laten begrijpen en samen te werken.’

Wat is een belangrijke drijfveer van jou, in je werk of persoonlijk?

‘Ik ben wat ik doe: om belangen te kunnen behartigen moet je breed van buiten naar binnen kunnen redeneren en handelen. Begrijpen welke interesses een ander heeft, goed luisteren en dan de verbinding leggen. Het gaat niet om winnen of verliezen maar om ervoor te zorgen dat gezamenlijke resultaten worden bereikt.’

Waar mogen/kunnen mensen jou voor benaderen?

‘Resultaatgericht aan de slag gaan en dingen bereiken: creatief, opstartend vermogen, energiek, hoe ingewikkelder hoe beter, brainstormen, plannen…’

Wat vind je goed gelukt in Leiden en waarom?

‘Leiden staat in de regio en nationaal enorm op de kaart: met parels van organisaties die veel werkgelegenheid creëren en bijdragen aan het oplossen van vele maatschappelijke uitdagingen.’

Wat zou jij tegen jonge Leidse meiden willen zeggen die het verschil willen maken?

‘Je ontwikkelt het meest als je uit je comfortzone stapt. Neem af en toe een nieuw pad, daar leer je van. Durf gewoon.’