Tjitske

Veldkamp

mijn lijfspreuk

Werk

& Veldkamp Communicatie
Communicatieadviseur voor de energietransitie

Netwerk

linkedin.com/TjitskeVeldkamp

Tjitske@tjitskeveldkamp.nl

+31626956854

Reden van voordracht

Oprichter en voorzitter van Stichting Duurzame Energie Merenwijk, voorloper en pleitbezorger op het gebied van verduurzaming.

Het verhaal van

Tjitske

Jij staat op de lijst omdat je het verschil hebt gemaakt. Heb je een idee welk moment daaraan heeft bijgedragen? Wat zou je aan anderen willen meegeven?
Het moment dat ik besloot om voor mezelf te beginnen en me helemaal toe te leggen op duurzame energie was achteraf bezien bepalend. Ik heb jaren als communicatieadviseur gewerkt voor grote energiebedrijven, maar ik miste de maatschappelijke relevantie. Ik was al langer voorzitter van Duurzame Energie Merenwijk en het was vaak een worsteling om daar voldoende tijd voor vrij te maken naast mijn betaalde werk. Nu viel plotseling alles op zijn plek: mijn vrijwilligerswerk en mijn betaalde werk in de energietransitie sluiten nu naadloos op elkaar aan en dat geeft aan allebei een enorme impuls. Mijn gouden tip is dan ook: zorg dat je werk en wat je in je vrije tijd doet op elkaar aansluiten. Dat levert naar twee kanten toe heel veel energie op.

Wat is je droom voor de stad Leiden? Je hebt vast een toekomstvisie.
Leiden gaat in de komende pakweg twintig jaar een belangrijke energietransitie maken; dat worden heel pittige jaren voor de stad. Die transitie gaat alleen lukken als je inwoners meekrijgt. Voor mij staat dus voorop dat de gemeente Leiden besluiten neemt in samenspraak met de bewoners. Zij moeten straks hun eigen keuzes kunnen maken en dat kan alleen als ze  goed geïnformeerd zijn en actief meedoen met het verduurzamen van hun eigen woning. We moeten er als bewoners voor zorgen dat onze belangen vertegenwoordigd zijn.

De Leidse TOP 50 is mede opgezet om vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
De energietransitie wordt gedomineerd door mannen, vaak met een technische achtergrond. Daardoor wordt het ook vaak neergezet als een technische transitie. Maar het is veel meer dan dat. Dit wordt een maatschappelijke omslag naar duurzamer leven. Het is te generaliserend om te zeggen dat alleen vrouwen die andere aspecten kunnen inbrengen, maar ik denk wel dat we meer diversiteit in de energietransitie nodig hebben. Méér verschillende perspectieven. Vrouwen mogen daar best meer zichtbaar zijn. Denk niet te snel: dit is te groot voor mij. Ik moest zelf ook een enorm steile leercurve door toen ik in de coöperatieve burgerbeweging terechtkwam. Ik kon met al mijn vragen terecht bij Anne Marieke Schwencke.  Inmiddels ben ik zo ver dat ik zelf ook wel wat vragen kan beantwoorden, dus ik neem altijd de tijd voor vrouwen die actief willen worden in duurzaamheid.

Uit voorgaande gesprekken kwam naar voren dat de Leidse TOP 50 vrouwen bereid zijn andere vrouwen en meiden te helpen. Waarom en waarvoor mogen mensen je benaderen?
Ik ben op mijn 55e voor mezelf begonnen en ben razendsnel in een onderwerp ingewerkt geraakt in een thema dat veel ingewikkelder bleek dan ik had gedacht. Dat had ik te danken aan mensen die zo vriendelijk waren de tijd te nemen om me dingen uit te leggen. Dat doe ik nu ook graag voor anderen. Dus bel me als je iets wilt vragen of ik je met iemand in contact kan brengen.

Op welke manier zou je nog meer willen betekenen voor het netwerk?
Ik wil andere vrouwen in het netwerk laten profiteren van mijn kennis en ervaring als communicatieadviseur. Ik heb drie dochters die studeren of net aan het werk zijn en ik merk in de gesprekken met hen hoeveel ik in de loop van de jaren aan ervaring heb opgebouwd over functioneren in een werkomgeving, over omgaan met klanten of collega’s, dilemma’s en (onterechte) twijfels over je eigen kunnen.

Wat is je beste netwerktip?
Wees niet bang om hulp te vragen, pak de telefoon en stel je vraag. Mijn ervaring is dat de meeste mensen het leuk vinden om je te verder helpen.

2020 was voor iedereen een moeilijk jaar. Wat is voor jou de belangrijkste levensles van 2020?
We zijn als maatschappij als geheel heel wat flexibeler dan we dachten. Dat maakt me heel optimistisch over de manier waarop we straks zullen omgaan met de energietransitie.

Wat zou jij tegen jonge mensen/ jonge meiden willen zeggen?
Je kunt als individu iets betekenen. Wees trots op wie je bent en wat je doet. Ga aan de slag en wees niet bang om fouten te maken.

Wat betekent de Leidse TOP50 vrouwen nominatie voor jou?
Ik hoop dat ik als vrouw en als onderdeel van het netwerk nog meer zal kunnen bijdragen aan de toekomst van de stad Leiden.

Op welke manier maak jij het verschil in Leiden?
Door de energietransitie uitvoerbaar te maken voor álle bewoners.

Hoe werk jij aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Leiden?
Via dit netwerk hoop ik anderen een zetje te kunnen geven in de richting waar ze succesvol willen worden.

Wat hoop jij de komende anderhalf jaar naar het Leidse TOP 50 netwerk te brengen?
Vasthoudendheid en vastberadenheid. Staan voor wat je echt belangrijk vindt.

Wat hoop jij de komende anderhalf jaar uit het Leidse TOP 50 netwerk te halen?
Ik hoop leuke vrouwen te ontmoeten en mijn horizon te verbreden.