Mandy

van Valkenburg

mijn lijfspreuk

Werk

Vlietlandcollege
Docent Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF)

Netwerk

m.van.valkenburg@vlietlandcollege.nl

Reden van voordracht

Docent op het Vlietlandcollege, stimuleert en enthousiasmeert niet alleen leerlingen maar ook haar collega’s om van het Vietland een inclusieve school te maken.

Het verhaal van

Mandy

Wat betekent de Leidse TOP50 nominatie van dit jaar voor jou?
Een enorme eer en extra motivatie voor mij om me te blijven inzetten voor de emancipatie van vrouwen en van alle groepen mensen die nog niet goed in hun kracht staan.

Op welk moment maakt Mandy het verschil voor Leiden?
Ik maak het verschil op mijn school in het klein door leerlingen te begeleiden die vastlopen. Samen met mijn collega’s Jaap en Philip hebben we een Gender Sexuality Alliance opgezet op het Vlietlandcollege en die organiseert Paarse vrijdag. Alle leerlingen worden uitgenodigd op die 2e vrijdag van december om solidair te zijn met alle LHBT-leerlingen door paarse kleding te dragen.

Wat Mandy wil doorgeven aan anderen
Dat je eigen geluk samenhangt en afhankelijk is van het geluk van anderen. Dat je je ook verantwoordelijk moet voelen voor hoe het met anderen gaat die kwetsbaar zijn en moet zorgen voor de natuur. Aan de meisjes wil ik ook meegeven hoe belangrijk het is een ‘vrouwvriendelijke vrouw’ te worden: liefst eentje die knipoogt naar andere vrouwen ;). Dat is wat ik mijn leerlingen in mijn lessen Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) meegeef.

Wat is een droom van Mandy voor Leiden?
Dat we een inclusieve stad zijn waar iedereen meetelt en waar iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt. En waar nog meer ruimte is voor openbaar groen en de natuur.

De TOP50 is een mede opgezet om vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
Aan de ene kant zijn dat natuurlijk mijn leerlingen die ik bevestig in waar ze goed in zijn. Ik probeer ze ook mee te geven dat een goed leven niet alleen zit in je rot werken en je naar de top werken

Ik denk dat ik hen een meer ‘feminiene vorm van geluk’ probeer mee te geven. Dat levensgeluk niet zozeer zit in maatschappelijke status en succes maar juist ook in dat levensgeluk ook zit in een fijn familieleven en tijd voor vrienden, een bredere ontwikkeling en het nastreven van  maatschappelijke idealen. Ik probeer ook mensen aan elkaar koppelen waarvan ik denk dat ze wat aan elkaar kunnen hebben of wat van elkaar kunnen leren. Ik merk dat ik dat heel erg leuk vind.

Uit de gesprekken binnen de TOP50 kwam naar voren dat we graag andere vrouwen willen helpen. Waarvoor mogen mensen jou benaderen?
Ik heb de meeste affiniteit met meiden en  jonge vrouwen met verschillende culturele achtergronden en uit de LHBT-hoek. Ik heb Islamkunde gestudeerd. Hen help ik graag met Deze jonge mensen mogen bij mij komen met een vraag of een zorg en dan denk ik graag mee en breng ik ze in contact met mijn mensen uit mijn netwerk waar ze iets aan zouden kunnen hebben.

Op welke manier wil je nog iets voor het TOP50 netwerk betekenen?
Wat ik mij had voorgenomen en nog niet heb gedaan. Ik wil graag contact leggen met docenten van de studie Communicatie aan de e Hogeschool in Leiden. Misschien kunnen studenten van die studie middels een praktijk opdracht die nog iets betekenen voor de pr en communicatie van ons netwerk. Bijvoorbeeld meer bekendheid en nominaties voor de volgende Vrouwen TOP 50 verkiezingen Dat is misschien iets waar de volgende TOP50 vrouwen iets aan heeft. Binnen het TOP50 netwerk moet het onderwerp van een meer ‘cultureel’ diverse TOP50 aandacht krijgen.  Daarnaast hoop ik dat een nieuwe Vrouwen Top 50 meer divers wordt. Een uitdaging waar Yap Kim vanuit de gemeente Leiden wellicht ook een rol in kan spelen! 

Wat is je beste netwerk tip?
Wees nieuwsgierig naar wat de ander beweegt, heeft meegemaakt en ervaren. Dat levert vaak de mooiste gesprekken op en ik volg de actualiteit en houd van lezen, maar je leert toch het meeste van andervrouws levensverhaal.  

Wat zou jij tegen jonge mensen / meiden willen zeggen?
Geloof in jezelf en sta stil bij wat jou echt gelukkig maakt. Werk je niet over de kop. Vraag je af wat echt belangrijk is. Trek je niet te veel aan van wat ‘anderen ergens van vinden’. Ik ben helemaal voor meer vrouwen aan de top, maar niet ten koste van alles en met oog voor je omgeving: zowel voor je naasten, mensen in een meer kwetsbare positie als met oog voor de natuur.

Wat is de belangrijkste levensles van 2020 voor jou? 
Ik kreeg tijdens Corona meer tijd: school was letterlijk ‘verder weg’ voor familie, vrienden en buiten zijn. Ik wil niet meer terug naar het opgehokte leven van voor Corona. Ik probeer ook nu nog steeds ook na Corona meer tijd en ruimte te maken voor vrienden, familie en meer buiten te zijn. We spreken elkaar terwijl Mandy wandelt en ik haar antwoorden intik. 

 

Wat hoop jij de komende 1,5 jaar nog uit het Leidse Top 50 te brengen en te halen ?
Beide kanten op contacten leggen en ideeën uitwerken waarmee we de positie van vrouwen in Leiden verder kunnen versterken. Leuke inspirerende gesprekken. Uitbreiding van het netwerk door iedereen een leuke vrouw mee te laten nemen. En concrete actie voor een goed doel met jonge vrouwen en, meisjes.