Kirsten

Zitman

Iedere dag iets kunnen doen met een glimlach op je gezicht.

Werk

BuZz Leiden
Directeur / Bestuurder

Netwerk

linkedin.com/kirsten-zitman-52301343

instagram.com/@Kirstenzitman

k.zitman@gmail.com

+31652341419

Reden van voordracht

Als (voormalig) directeur van iDoe zette zij het vrijwilligerswerk in Leiden op de kaart. In 2019 nam zij het initiatief tot MBO71, het Leidse platform om maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrijwilligerswerk aan elkaar te koppelen.

Het verhaal van

Kirsten

Wat betekent/betekende de Leidse TOP50 nominatie van dit jaar voor jou?
Ik vond het onwijs bijzonder en was heel erg verrast. Ik was er niet van op de hoogte. Ik werd gebeld door Jenny (Jenny Bruin initiatiefneemster). Zij vertelde mij dat ik op de lijst stond en als ambassadeur was voorgedragen in de commissie. Ik zat in de bus op dat moment en schoot heel hard in de lach. In de periode ervoor hoorde ik van het initiatief ben ik het meteen gaan verspreiden. Ik was er heel enthousiast over en ik heb ook vrouwen voorgedragen. Als ambassadeur heb ik de mogelijkheid gekregen om veel vrouwen uit het netwerk laagdrempelig te benaderen voor initiatieven, om te sparren en voor coaching. Ook voor mijn werk kan ik dit netwerk benutten voor de vrouwen in de wijken waarmee ik werk voor BuZz. Dat vind ik gaaf. Ik geloof er oprecht in dat wij allemaal onze waarde hebben.

Welk moment maakte Kirsten het verschil voor Leiden?
Er zijn twee momenten. Het eerste moment is het oprichten van het platform MBO71 (nu in combinatie met SPARK) voor maatschappelijk betrokken ondernemen. In dit platform kunnen maatschappelijke partijen gemakkelijker in contact komen met maatschappelijk betrokken ondernemers. Ik werk en denk graag domein overschrijdend en denk liever niet in hokjes. Als directeur van BuZz werk ik aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van mensen. Als ik ergens het verschil kan maken is het wel voor deze groep. 

Wat Kirsten wil doorgeven aan anderen
Er kan heel veel en bijna niks is onmogelijk. Het is belangrijk om de vragen die je hebt op te gooien in je netwerk. Durf te vragen. Ik heb gemerkt dat er altijd wel mensen zijn die je willen helpen. Zowel BuZz als MBO71 heb ik niet alleen opgericht of geïnitieerd. Dat is ontstaan omdat ik altijd de vraag stelde: Hoe doen we dit, hoe doen we dat? En dat bedrijven, collega’s of anderen uit mijn netwerk aangaven dat ze daarbij wilden helpen, een bijdrage wilden leveren en samenwerken. Met de energie van anderen kom je vervolgens heel ver.

Wat is een droom van Kirsten voor Leiden/Leidse top50?
Wat betreft het sociaal domein in Leiden wil Kirsten dat alle mensen die daar behoefte aan hebben tot hun recht kunnen komen. Door fysiek en financieel gezond te kunnen leven. Doordat zij hun talenten kunnen benutten en dingen kunnen doen waar zij energie van krijgen. Om dicht bij je eigen talenten te blijven en die te ontwikkelen. Als je ergens energie van krijgt dan ben je vaak ook goed in wat je doet. Dat gun ik iedereen in Leiden. Dat je iedere dag iets kan doen met een glimlach op je gezicht.
Het TOP50 netwerk kan ook helpen om deze glimlach op het gezicht van iedere Leidenaar te realiseren. In het netwerk zijn veel vrouwen die van betekenis kunnen en willen zijn voor anderen. En die het mogelijk maken dat andere mensen kansen krijgen. Dat mensen op juiste plekken kunnen komen en om advies kunnen vragen.

De TOP50 is een mede opgezet om vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe support jij andere vrouwen in je netwerk?
Dat doe ik door vrijwel altijd beschikbaar te zijn voor vragen. Voor mensen die stage willen lopen, vrijwilliger willen worden, ervaring willen op doen binnen onze organisaties. Door de vrouwen binnen mijn team op een positieve manier in hun kracht te zetten in hun werk. Door uit te gaan van het positieve en wat werkt op de werkvloer en daarop sturen. Door met de TOP50 meer zichtbaarheid te genereren hoop ik dat jonge vrouwen meer gebruik kunnen maken van de vrouwen uit het netwerk. Bijna alle vrouwen van de TOP50 zeggen: “Benader mij en voel je vrij om mij te aan te spreken met vragen. Dat is heel opvallend in dit netwerk.”

Door wie ben jij gesupport in je leven?
Door verschillende mensen. Ik herinner mij vooral een trainer op de Hogeschool Leiden waar ik studeerde. In haar manier van werken en doen heeft zij mij geïnspireerd en gesteund om vooral vanuit mijzelf te handelen, open, eerlijk en oprecht te zijn. Ik heb ook eenzelfde soort stagebegeleider gehad. Zij was voor mij een heel goed voorbeeld door heel oprecht en authentiek te zijn, met heel veel plezier haar werk te doen en zich kwetsbaar op te stellen, ook naar mij toe.

Waarvoor mogen mensen jou benaderen?
Meedenken over inhoudelijke vraagstukken die over heel Leiden gaan of het verbinden van netwerk. Projecten in de stad helpen opzetten en mede-organiseren op het gebied van ontwikkelen van talenten en kansen krijgen. Bedrijven die op zoek zijn naar maatschappelijke organisaties en die de mensen of organisatie die daaraan werken nog niet weten te vinden. Ik help hen graag om de route te vinden.

Wat wil je zelf nog graag uit het netwerk halen?
Ik vind het gaaf om vrouwen te laten zien wat vrouwen allemaal kunnen en doen in Leiden. Ik wil ook graag dat het voor andere vrouwen gemakkelijker wordt om hen te benaderen. Dat de drempel wordt verlaagd en dat het gemakkelijker is om contact te leggen en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar. Ik zou willen dat iedereen zich meer op haar gemak voelt om contacten te leggen, acties in gang te zetten en dromen te verwezenlijken. De website is de eerste stap om vrouwen van het TOP50netwerk zichtbaar en goed vindbaar te maken. Daarnaast hebben we met het netwerk een aantal ideeën over events. Het liefst live. Nu dat door corona lastig is gaan we kijken of we van die live evenementen online-evenementen kunnen maken. Het gaat ook om evenementen te organiseren waarbij we bepaalde vraagstukken uit de stad behandelen of dat er sprekers zijn en we samen eten. Waar we ook graag jonge meiden willen uitnodigen om te komen kletsen met de vrouwen uit de TOP50.

Wat is je beste netwerk tip?
Stel de vraag die je hebt. Uit ervaring heb ik geleerd dat de mensen zo in elkaar zitten dat zij het leuk vinden om iemand anders te helpen. Door het zelf op te pakken, een goede tip te geven of je met iemand in contact te brengen. Zo kom je altijd een stapje verder. Als je de vraag niet stelt dan weten mensen ook niet dat hij leeft.

Wat zou jij vooral tegen jonge vrouwen willen zeggen?
Verzamel bewust een mix van mensen om je heen die je willen helpen en waar je bij terecht kunt voor advies. Ik stel ook regelmatig de vraag: “Zou jij me willen coachen” of  “Kan ik bij je terecht met vragen over hoe jij bepaalde dingen aanpakt”? Dat doe ik zowel in mijn privéleven als voor mijn carrière. Daarvan word je sterker. Zoek daarbij zowel mensen op met een andere visie om te sparren en om scherp te blijven als mensen die bij je passen en die je steunen. Dat is er niet zomaar. Dat moet je zelf creëren.
Ik doe dat door vragen te stellen aan mensen in mijn netwerk of aan vriendinnen als ik op zoek ben naar iemand met bepaalde ervaring of kennis op een bepaald gebied waar ik mee wil sparren. Via Linkedin heb ik weleens iemand voorbij zien komen die mij inspireerde die ik heb toen heel brutaal een mail gestuurd. Zij vond het heel leuk om een uurtje met mij te bellen. Ik stuurde ook een keer een mail naar een vrouw met een heel goede functie in Leiden waarvan ik dacht dat zij heel inspirerend en leerzaam zou zijn. Ik dacht dat zij vast geen tijd zou hebben om met mij te praten, maar zij ging in op mijn verzoek. Zij vond het heel leuk om met mij te praten. Mensen praten graag over hun werk met iemand die daar meer over wil leren. Ik vind het ook leuk om stagiaires feedback te geven en hen te helpen ook al heb ik het kneiter druk. Het is niet alleen dat ik durf te vragen, maar ook dat ik kwetsbaar durf te zijn. Ik zeg heel vaak op mijn werk: “Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar we gaan het uitproberen.” Het maakt de werkomgeving prettiger als je laat zien dat je ook niet alles weet. Dat je dat mag zeggen en fouten mag maken. Een veilige omgeving creëren vind ik heel belangrijk. Wees eerlijk over wat je nog niet weet en laat zien dat je graag wil leren en uitproberen.

Wat is de belangrijkste levensles van 2020 voor jou?
Als ik denk aan het omgaan met de Coronacrisis denk ik aan geduld hebben. En ik denk aan vertrouwen hebben dat het goed komt en bevestiging krijgen dat je ook uit kleine dingen energie kunt halen. Dat je het leven leuk kunt maken en daar zelf veel invloed op kunt uitoefenen. Tegelijkertijd heb ik gezien dat het voor veel mensen ook echt moeilijk is en het nog heel oneerlijk verdeeld is in Nederland. Ik denk dat de verschillen tussen kansrijke en kansarme mensen tijdens corona echt zijn uitvergroot. Dat vond ik ook heel heftig.

Wat hoop jij het komende 1,5 jaar naar het Leidse TOP50 netwerk te brengen?
Ik gun de stad dat hij nog mooier wordt. Dat de mensen in de stad blijer zijn, gezonder zijn en hun weg weten te vinden. Ik gun dat mensen met plezier aan de dag kunnen beginnen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar dat is wel wat ik iedereen gun. Dat is mijn missie in het werk dat  ik nu doe bij BuZz en voor de TOP50.

Wat hoop je de komende 1,5 jaar nog uit het Leidse TOP50 netwerk te halen?
Ik wil heel veel leren van de vrouwen in het netwerk en leren over hun achtergronden, kennismaken met andere werelden en werkvormen waar ik zelf geen ervaring mee heb. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, wat hen beweegt in wat zij doen. Ik ben ook nieuwsgierig wat er nog meer gaat ontstaan als we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten: Ideeën? Oplossingen voor vraagstukken? Nieuwe vriendschappen, nieuwe (samenwerkings)relaties?

Ik wil graag de vrouwen uit de TOP50 graag beter leren kennen en hen oproepen om actie te ondernemen om met elkaar in contact te komen, elkaars interview te lezen, elkaar op te zoeken en elkaar te inspireren. En diezelfde oproep doe ik hierbij aan de bezoekers van deze site.

Fotografie (c) Gerry van Bakel