Dorien

Verbree

Ken je eigen talenten en zet die in

Werk

VVD Leiden
Fractievoorzitter

Netwerk

linkedin.com//dorienverbree

instagram.com/dorienverbree

verbree@vvdleiden.nl

+31618526718

Reden van voordracht

Gedreven en intelligente oppositieleider van de Leidse raad, die met veel humor leiding geeft aan de fractie van de VVD Leiden.

Het verhaal van

Dorien

Dorien, jij staat op de lijst van Top 50 vrouwen, een hele eer. Kun je een moment aangeven dat voor jou het verschil maakte en waarom?  
Ik weet niet wie mij genomineerd heeft en dus ook niet waarom ik ben genomineerd. Zelf denk ik dat ik het verschil gemaakt heb door VVD-Leiden te moderniseren, te verfrissen en te verjongen en daardoor nieuwe elan te geven. Ik werd lid van VVD-Leiden toen ik twintig was en merkte dat het weliswaar een leuke club was, maar vooral bestond uit oudere mannen en gericht op veiligheid en auto’s (de ‘vroem-vroem partij’). VVD Leiden moest moderniseren en ik wilde daar aan bijdragen. Ik kreeg de gelegenheid dat doen. Eerst als raadslid met portefeuille bereikbaarheid, door bijvoorbeeld aandacht te vragen voor het grote tekort aan parkeerplekken voor fietsen: de politiek moet faciliteren dat de bewoners gebruik kunnen maken van het vervoermiddel van hun keuze, of dat nu de auto, de fiets of desnoods een driewieler is. Ook nu ik sinds drie jaar fractievoorzitter ben, kan ik me bezighouden met vernieuwing. De VVD Leiden spreekt nu veel meer de studenten aan: we zijn een moderne partij en niet meer de VVD van de jaren negentig.

Wat ik aan anderen wil doorgeven?  
Je hoeft niet te lijken op de rest, ken je eigen talenten en zet die in.

Heb je ook een droom of toekomstvisie voor de stad Leiden? 
Mijn droom voor de stad Leiden is dat de stad bereikbaar en bewoonbaar blijft voor iedereen. Ook Leiden kent een forse stijging van de huizenprijzen. Ik wil graag dat mensen die graag in Leiden willen wonen een betaalbaar huis kunnen vinden. Verder hoop ik dat Leiden zijn unieke karakter behoudt, een karakter dat je terugziet in het vieren van 3 oktober. Een feest voor iedereen, waar jong en oud, studenten en echte Leidenaars, rijk en arm op 2 oktober uitbundig feest viert (keihard zuipt) en op 3 oktober in alle vroegte de Reveille zingt. Een geweldige traditie die, naar ik hoop, behouden blijft.

De TOP 50 vrouwen is mede opgezet om andere vrouwen die actief zijn te supporten. Hoe doe jij dat Dorien? 
Dat klinkt misschien vreemd, maar: niet. Want ik wil zowel vrouwen als mannen supporten. Ik ga voor gelijke behandeling: mensen niet beoordelen op hun geslacht maar op hun karakter en talenten. Ik ben daarom ook geen voorstander van quota. Wel moeten organisaties actief op zoek gaan naar het talent, ze zouden niet weg moeten kunnen komen met zeggen dat er geen geschikte vrouwen zijn. Dat is te gemakkelijk, want die vrouwen zijn er wel degelijk. Vrouwen hoeven zich niet als mannen te gedragen maar moeten door organisaties gewaardeerd worden om hun eigen talenten.

Waarvoor mogen mensen je benaderen? 
Ik wil benaderbaar zijn voor iedereen; jong en oud en hun perspectief verbreden. Ik ben werkzaam in de financiële sector en de politiek. Wat betreft de financiële sector wil ik vooral ook meisjes het plezier, de fun van bètavakken bijbrengen. Dat geldt eigenlijk ook voor de politiek. Verder: wees nieuwsgierig.
Heb je een penningmeester nodig? Bel mij, ik vind het leuk werk. Op de vraag waarom, zegt Dorien dat ze naast liefde voor cijfers, het leuk vindt dat je als penningmeester overal bij betrokken bent en invloed uitoefent op beslissingen. “Degene die het geld beheert, heeft invloed”. Dorien is ook in voor spreekbeurten op scholen of vrouwennetwerken, eigenlijk overal waar mensen zijn die meer willen weten en nieuwsgierig zijn naar de financiële sector of de politiek.

Op welke manier wil jij iets voor het netwerk betekenen?  
Ik ben gewoon benaderbaar voor iedereen. Bètavakken, financiële sector en iedereen die cijfertjes leuk vindt. Nieuwe Nederlanders en vrouwen enthousiasmeren voor exacte vakken en het bedrijfsleven. In juni 2021 krijgen mijn man en ik ons eerste kindje, dus ben ik eventjes van de radar. Heb je een enthousiaste spreker nodig of advies of penningmeester, neem contact op.

Wat is je beste netwerktip? 
Ik ben slecht in netwerken. Maar misschien is de beste tip om gewoon belangstelling te hebben in mensen in plaats van rond te gaan met visitekaartjes uitdelen en ontvangen.

Wat is de belangrijkste levensles van 2020 voor jou en wat zou je tegen jonge mensen/meisjes willen zeggen?  
Er wordt vanuit gegaan dat ik alle levenslessen per jaar geordend heb? Je basis is belangrijk en onderhoud het contact met mensen die belangrijk voor je zijn. Wees jezelf en doe wat jij belangrijk vindt. Zoals je het doet, is ook goed. Niet steeds vergelijken met anderen.

Wat betekent de Leidse TOP 50 nominatie voor jou?  
Dat ik de kans heb gekregen inspirerend te zijn voor anderen. Ook voor mijzelf is de TOP 50 inspirerend, want hierdoor ontmoet ik veel interessante en talentvolle vrouwen.

Hoe werk je aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Leiden in dit werk? 
Ik streef naar gelijke kansen voor iedereen op basis van talent en karakter, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geaardheid enzovoort. Als ik toch een groep moet noemen dan zijn het de vrouwen die onzichtbaar zijn, maar tegelijk de draagmuren van de samenleving zijn. Ze zijn belangrijk om wie ze zijn en wat ze doen.

Wat hoop je in de komende anderhalf jaar naar het Leidse TOP 50 te brengen? 
Meer vrouwen te enthousiasmeren voor het zakenleven.

Wat hoop je in de komende anderhalf  jaar uit het Leidse TOP50 netwerk te halen? 
Het slechten van obstakels in het professionele leven.